top of page

Pookie

Social Specialist

Social Media Manager จะรับผิดชอบในการพัฒนาเอกลักษณ์ของแบรนด์และชื่อเสียงออนไลน์ในเชิงบวกผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เขา/เธอจะเป็นเจ้าของช่องทางโซเชียลมีเดียของแบรนด์ทั้งหมด และเป็นผู้นำในการพัฒนาและดำเนินการกลยุทธ์การตลาดโซเชียลมีเดียตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวมของแบรนด์

 • GOOGLE 

 • GOOGLE SEO

 • YOUTUBE

 • PINTERRIST

 • TIKTOK BUSINESS

 • FACEBOOK

รายละเอียดงาน

 • เป็นเจ้าของช่องทางโซเชียลมีเดียของแบรนด์ทั้งหมด รวมถึงการสร้างช่องทางใหม่

 • ออกแบบและใช้กลยุทธ์การตลาดเฉพาะแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจโดยรวม (เช่น คอนเวอร์ชั่น การสร้างลูกค้าเป้าหมาย การรับรู้ เป็นต้น)

 • พัฒนาและดำเนินการแคมเปญโซเชียลมีเดียในขอบเขตที่แตกต่างกันด้วย KPI ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน (เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ รีแบรนด์ แคมเปญการรับรู้ การแข่งขัน ฯลฯ) ที่ผสานรวมกับแผนแคมเปญการตลาดโดยรวมของแบรนด์

 • วางแผนและดำเนินการตามกลยุทธ์อินฟลูเอนเซอร์ของแบรนด์

 • วิเคราะห์ ตรวจสอบ และรายงานประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดและให้คำแนะนำในการปรับปรุงกลยุทธ์และแคมเปญโซเชียลมีเดีย

 • สร้างและใช้งานปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาโซเชียลมีเดียเพื่อจัดการเนื้อหาและวางแผนแคมเปญการตลาดที่เฉพาะเจาะจงและทันเวลา

 • เป็นผู้นำในการสร้างและ/หรือดูแลจัดการเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ไม่ซ้ำใคร และมีคุณภาพสูง (สำหรับช่องและโฆษณาทั้งหมด) รวมถึงข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ เพื่อเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายของแบรนด์

 • มีส่วนร่วมกับผู้ติดตามแบรนด์และแฟน ๆ บนช่องทางโซเชียล

 • ดำเนินการฟังโซเชียลมีเดียและติดตามโซเชียลมีเดียโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

 • รับข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มและเครื่องมือในโซเชียลมีเดีย การตลาด เทคโนโลยี และการโฆษณา

 • สร้างและเสริมสร้างความร่วมมือกับแบรนด์อื่นๆ บริษัทโซเชียลมีเดีย และผู้มีอิทธิพล

 • ตรวจสอบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและระบุโอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อชื่อเสียงของแบรนด์

 • ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ (แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด) สำหรับการวัดผลกระทบของแคมเปญโซเชียลมีเดีย

 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ Social Media Associate

Pookie
bottom of page