top of page

Peng

SEO Specialist

SEO Specialist คือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน SEO หรือ Search Engine Optimization เป็นศาสตร์ในการทำให้เว็บไซต์ให้ติดอันดับดี ๆ บน Search Engine อย่าง Google หรือ YouTube ที่นิยมอยู่ในขณะนี้ โดยนัก SEO Specialist ทุกคน มุ่งหวังให้เว็บไซต์ของตัวเองติดอันดับหน้าแรกบน Google เพราะสามารถช่วยเพิ่ม Traffic

 • GOOGLE SEO

รายละเอียดงาน


 • การวิจัยคำหลัก

 • การวิเคราะห์การแข่งขัน

 • อาคารลิงค์

 • บริการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และการพัฒนาเนื้อหา/การเขียนข้อความโฆษณา

 • การประชาสัมพันธ์ออนไลน์/การเพิ่มประสิทธิภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาในท้องถิ่น

 • SEO บนมือถือ

 • การค้นหาระหว่างประเทศ

 • ค้นหาช้อปปิ้ง

 • วิดีโอ SEO

 • การวิเคราะห์การตลาดผ่านเว็บ

 • การรายงาน/KPI

Peng
bottom of page