top of page

Mild

Account Manager

หัวหน้าทีมจัดการกลุ่มผู้จัดการบัญชีและดำเนินกิจกรรมการจัดการบัญชีตามแผน บทบาทนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับการปรับใช้และการผสานรวม "GoTo" และดูแลให้เหมาะสมกับบริการที่ทำร่วมกับบัญชี

  • GOOGLE ADS 

  • GOOGLE SEO

  • TIKTOK BUSINESS

  • FACEBOOK ADS

รายละเอียดงาน


  • ดูแล บัญชีสื่อออนไลน์ ทุกแพลตฟอร์ม ให้พร้อมกับทีมการตลาด

  • จัดทำและบริหารจัดการตารางงานให้เสร็จเรียบร้อยตามที่วางแผนได้

  • เขียนบรีพ สื่อสารและทำงานร่วมกับทีมการตลาดได้

  • พัฒนาดูแลรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า รวมถึงการปิดการขาย

  • ดูแลและสร้างโอกาสร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ


Mild
bottom of page