top of page

Mark

Digital Project Manager

ลูกค้าของเราเป็นหนึ่งในคนโปรดที่เรายินดีให้บริการและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ สำหรับธุรกิจสายเทาแล้ว เราเข้าใจความต้องการเป็นอย่างดี โดยเราทำงานกับหลากหลายรูปแบบธุรกิจสายเทามามากกว่า 12 ปี

  • หัวหน้าดูแลจัดสรรทีมทุกแพลตฟอร์ม

รายละเอียดงาน


  • พัฒนาและดำเนินการตามแผนและกลยุทธ์ของแบรนด์ รวมถึงการพัฒนาแผนการเปิดตัวและจุดสัมผัสการสื่อสารแบรนด์

  • วิเคราะห์การขายและหาลูกค้า ทุกช่องทาง การตลาด การดูแล และแนะนำการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาดตามการวิเคราะห์ ให้ได้ผลกับการตลาดสายเทา

  • ตรวจสอบประสิทธิภาพของแบรนด์ คู่แข่ง และภาพรวมตลาด และประเมินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อระบุแนวทางแก้ไขและคำแนะนำเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทในตลาด

  • ตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วย KPI ระบุความสำเร็จของงาน ความสำเร็จและความล้มเหลวที่สำคัญ การเรียนรู้และการปรับปรุง

  • ให้ข้อมูลในการพยากรณ์การขายเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำในการพยากรณ์

  • รับผิดชอบในการจัดการงบประมาณของแบรนด์และกำไรขาดทุนเพื่อขับเคลื่อนผลกำไรของแบรนด์

  • เป็นผู้นำการจัดการโครงการในทีมโครงการข้ามสายงานเพื่อนำนวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาด

  • จัดการและทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานโฆษณาเพื่อให้มั่นใจว่า NPD การโฆษณาและการส่งเสริมการขายได้รับการดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI&ROI

  • งานเฉพาะกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์และกิจกรรมทางการตลาดที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

Mark
bottom of page