top of page

SEM vs. SEO แบบไหนดีกว่ากันSEM vs. SEO บอกความแตกต่างฉบับเข้าใจง่ายๆ ✨


ในด้านการตลาด หลายท่านอาจจะรู้จักกับ SEM และ SEO อยู่แล้ว ทั้งคู่ถือเป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มอันดับของเว็บไซต์ให้สามารถขึ้นไปแสดงบนหน้าแรกของ SERP (Search Engine Result Page) . แต่ทุกท่านทราบหรือไม่ว่าจริงๆ แล้วทั้งสองวิธีนั้น มีข้อแตกต่างที่มองข้ามไม่ได้?

📄 SEM หรือ “Search Engine Marketing”

คือการทำการตลาดออนไลน์แบบ “Paid Search” หรือซื้อโฆษณา เพื่อดันให้เว็บไซต์ของแบรนด์หรือธุรกิจได้ขึ้นไปอยู่บนอันดับสูงสุดในหน้าแรกของ SERP เมื่อมีการค้นหาคำที่เกี่ยวข้อง . 💡 ข้อสังเกต: จะมีคำว่า “Ad” ให้เห็นด้วย 🌟 ข้อดี: เว็บไซต์สามารถติดหน้าแรกได้ในเวลาสั้นๆ ลูกค้าเห็นเว็บไซต์ได้แน่นอน

📈 SEO หรือ “Search Engine Optimization”

คือการทำการตลาดออนไลน์แบบ “Organic Search” ซึ่งไม่ได้เป็นการซื้อโฆษณา แต่จะอาศัยการ Optimize เว็บไซต์ ผ่านวิธีการต่างๆ เพื่อให้มีอันดับบน SERP สูงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ . 💡 ข้อสังเกต: เว็บไซต์ที่ขึ้นมาบนหน้าแรกมักจะมีการทำ SEO ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ 🌟 ข้อดี: สร้างความน่าเชื่อถือได้ดีและไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นว่ามีการจ้างผู้เชี่ยวชาญ) . หากท่านต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing, SEO, Google Ads หรือการตลาดในด้านต่างๆ ปรึกษาเราคลิ๊กได้ที่นี่

bottom of page